Disclaimer

  1. Home
  2. legal
  3. Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en op alle aan Sparkling Piercings gelieerde websites. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Mocht je op basis van deze gegevens meer informatie willen, raden we je aan om contact ons op te nemen.

Mocht het zo zijn dat Sparkling Piercingsen haar partner gelieerde websites per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het ons weten mail ons. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan per direct van de website verwijderd, zonder dat Sparkling Piercings en haar partner gelieerde websites verplicht is tot enige vorm van schadevergoeding.

Wijzigingen

Sparkling Piercings en haar partner gelieerde websites kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Vragen? Stuur een appje